Waverly Varsity FB vs Zane Trace - September 1, 2016 - rnemeth